Studijski programi prve stopnje

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Študijski program druge stopnje Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji

Vsebine

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na drugi stopnji študija izvaja študijski program BIBLIOTEKARSTVO INFORMACIJSKI IN ZALOŽNIŠKI ŠTUDIJI v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema: 

  • enopredmetna smer
  • dvopredmetna smer

Temeljni cilj drugostopenjskega študijskega programa Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji je usposobiti študente in študentke za organizacijo informacij v različnih okoljih.

Enopredmetni študijski program ima tri usmeritve, in sicer Bibliotekarstvo, Informacijska znanost in Založništvo. Usmeritev Bibliotekarstvo jih usposobi za najzahtevnejše strokovno in vodstveno delo v knjižnicah, usmeritev Informacijska znanost za organizacijo informacij v gospodarstvu in negospodarstvu, usmeritev Založništvo pa za najzahtevnejša strokovna opravila v knjižno-založniških in drugih medijskih hišah ter v gospodarskih, vladnih in nevladnih organizacijah, v katerih poteka založniška dejavnost. Ker se strokovno in znanstveno področje bibliotekarstva, informacijskih in založniških študijev ukvarja s proučevanjem vseh vidikov informacij od nastanka do uporabe ter z načrtovanjem procesov in storitev za učinkovit dostop do informacij, je poklic takega informacijskega strokovnjaka oziroma strokovnjakinje, kot ga izobražuje program, eden od poklicev prihodnosti.

Magistrantke in magistranti dvopredmetne smeri drugostopenjskega programa Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju vsake od izbranih disciplin, so magistrantke in magistranti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Več o zaključnih nalogah.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - enopredmetna smer, usmeritev Bibliotekarstvo
Marketing za bibliotekarje in založnike 15 15 0 0 4 letni
Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice 30 30 0 0 8 letni
Organizacija informacij 45 30 0 0 8 zimski
Raziskovalne metode 30 15 0 0 6 zimski
Uporabniki informacijskih virov in storitev 15 15 0 0 4 zimski
Upravljanje knjižnic in založb 15 15 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 26
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - enopredmetna smer, usmeritev Informacijska znanost
Marketing za bibliotekarje in založnike 15 15 0 0 4 letni
Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice 30 30 0 0 8 letni
Organizacija informacij 45 30 0 0 8 zimski
Raziskovalne metode 30 15 0 0 6 zimski
Uporabniki informacijskih virov in storitev 15 15 0 0 4 zimski
Upravljanje knjižnic in založb 15 15 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 26
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - enopredmetna smer, usmeritev Založništvo
Marketing za bibliotekarje in založnike 15 15 0 0 4 letni
Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice 30 30 0 0 8 letni
Organizacija informacij 45 30 0 0 8 zimski
Raziskovalne metode 30 15 0 0 6 zimski
Uporabniki informacijskih virov in storitev 15 15 0 0 4 zimski
Upravljanje knjižnic in založb 15 15 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 26
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - dvopredmetna smer
Marketing za bibliotekarje in založnike 15 15 0 0 4 letni
Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice - D 30 15 0 0 6 letni
Organizacija informacij 45 15 0 0 6 zimski
Raziskovalne metode 30 15 0 0 6 zimski
Uporabniki informacijskih virov in storitev 15 15 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 4
2. letnik P S V D KT Semester
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - enopredmetna smer, usmeritev Bibliotekarstvo
Informacijsko opismenjevanje 30 30 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 24 letni
Organizacija in vodenje informacijske službe 45 30 0 0 8 zimski
Upravljanje knjižnic 45 15 0 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 16
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - enopredmetna smer, usmeritev Informacijska znanost
Bibliometrija 15 15 0 0 4 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 24 letni
Načrtovanje in vrednotenje sistemov za poizvedovanje 30 30 0 0 8 zimski
Upravljanje z informacijskimi viri 15 15 0 0 4 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 20
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - enopredmetna smer, usmeritev Založništvo
Magistrsko delo 0 0 0 0 24 letni
Trženje v založništvu 30 15 0 0 5 zimski, letni
Upravljanje in finančno vodenje založb 30 15 0 0 5 zimski, letni
Uredniške tehnike 30 15 0 0 6 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 20
Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - dvopredmetna smer
Informacijsko opismenjevanje - D 30 15 0 0 4 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 12 letni
Organizacija in vodenje informacijske službe - D 45 15 0 0 6 zimski
Upravljanje knjižnic - D 45 0 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 4

Sodelavke in sodelavci oddelka