Upravljanje knjižnic - D

Upravljanje knjižnic - D

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fras Popović Sabina

Načrtovanje knjižnic in njenih storitev
Vrednotenje dela in storitev knjižnic
- Izpopolnjevanje delovnih procesov
- Izpopolnjevanje storitev knjižnice
Povezovanje knjižnic v sisteme in z drugimi ustanovami v okolju
Deležniki (nosilci interesov) knjižnice

Hakala-Ausperk, C. (2011). Be a great boss : one year to success. Chicago: American Library Association.
Matthews, J. R. (2007). The evaluation and measurement of library services. Libraries Unlimited.
Streatfield, D., & Markless, S. (2012). Evaluating the impact of your library. London: Facet.