Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice - D

Načrtovanje in vzdrževanje digitalne knjižnice - D

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Merčun Kariž Tanja, doc. dr. Pisanski Jan, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

Digitalna knjižnica kot oblika izvajanja informacijske dejavnosti
Metodologija zasnove, načrtovanja in vzdrževanja digitalne knjižnice
Tradicionalna knjižnica/hibridna knjižnica/digitalna knjižnica: podobnosti in razlike
Digitalizacija analognih virov
Organizacijski problemi: zastarevanje (vsebinsko, programska oprema, nosilci), količina
Arhiviranje kot zagotavljanje trajnega dostopa in uporabnosti
Konceptualni modeli, povezani z digitalno knjižnico