Marketing za bibliotekarje in založnike

Marketing za bibliotekarje in založnike

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Mihael

Vsebina

• definicija in namen marketinga
• trženjski splet
• značilnosti marketinga v založbah
• značilnosti marketinga v knjižnicah
• stiki z javnostjo za založnike in bibliotekarje
• cilji marketinga
• načrtovanje in izvajanje marketinških akcij v knjižnicah in založbah
• marketinško raziskovanje
• spletni marketing za založnike in bibliotekarje
• marketing s pomočjo družbenih medijev za založnike in biblioekarje
• tržne raziskave in uporabniške študije
• vrednotenje marketinga