Raziskovalne metode

Raziskovalne metode

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Merčun Kariž Tanja, prof. dr. Vilar Polona

Vsebina

• Načrt raziskave in pomen uporabe prave raziskovalne metode
• Primeri različnih raziskovalnih metod
o Anketiranje
o Intervju
o Ekspertna študija
o Zgodovinska raziskava
o Opazovanje
o Analiza vsebine
o Bibliometrija
o Akcijsko raziskovanje
o Primerjalno raziskovanje