Marketing za bibliotekarje in založnike

Marketing za bibliotekarje in založnike

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Mihael

• definicija in namen marketinga
• trženjski splet
• značilnosti marketinga v založbah
• značilnosti marketinga v knjižnicah
• stiki z javnostjo za založnike in bibliotekarje
• cilji marketinga
• načrtovanje in izvajanje marketinških akcij v knjižnicah in založbah
• marketinško raziskovanje
• spletni marketing za založnike in bibliotekarje
• marketing s pomočjo družbenih medijev za založnike in biblioekarje
• tržne raziskave in uporabniške študije
• vrednotenje marketinga

1. Dibb, S., Simkin, L. (2004). The Marketing Casebook: Cases and Concepts. London: Thompson Learning.
2. Baverstock, A (2008). How to Market Books. London: Koga page.
3. Kotler, P.(2004). Management trženja. Ljubljana: GV Založba.
4. Moor, K. in Pareek, N. (2009). Marketing: The Basics. Oxford: Routledge.
5. Potter, N.(2012). The Library Marketing Toolkit. London: Facet.