Informacijsko opismenjevanje

Informacijsko opismenjevanje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vilar Polona

• Zgodovina in razvoj pojmovanja informacijske pismenosti
• Informacijska pismenost v različnih situacijah in okoljih (različna stopnja šolstva, delovno okolje, osebno življenje, vseživljenjsko učenje)
• Različne spretnosti, ki sestavljajo informacijsko pismenost
• Metode informacijskega opismenjevanja
• Vrednotenje in merjenje stopnje informacijske pismenosti

1. Informacijsko opismenjevanje. (2004). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. COBISS.SI-ID - 127997696
2. Horton, F. W. (2007). Understanding Information Literacy: A Primer. Paris: UNESCO. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020e.pdf
3. Kuhlthau, C.C., Maniotes, L.K., Caspari, A.K. (2015). Guided Inquiry: learning in the 21st century. Westport, Connecticut; London: Libraries Unlimited. COBISS.SI-ID – 63979362
4.    Medpredmetne in kurikularne povezave: priročnik za učitelje. (2010). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. URL: https://www.zrss.si/digitalna_bralnica/medpredmetne-in-kurikularne-pove…
5. Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Knjižnično informacijsko znanje. (2010). Ljubljana: ZRSS. URL: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Posodobitve%20pouka%20v%20gimnazi…
6. Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi. Knjižnično informacijsko znanje. (2014). Ljubljana: ZRSS. URL: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-KIZ/ 7.    Cross-curricular Approaches to Teaching and Learning. (2009). London: Sage. COBISS.SI-ID - 48008802
8.    Rutar Ilc, Z. (ur.). (2012). Ugotavljanje kompleksnih dosežkov: preverjanje in ocenjevanje v medpredmetnih in kurikularnih povezavah. Ljubljana: ZRSŠ. URL: https://www.zrss.si/pdf/Ugotavljanje-kompleksnih-dosezkov.pdf ali http://www.zrss.si/projektiess/skladisce/pkp/podprojekt3/Strokovna%20gr…
9.    Zmuda, A. in Harada, V.H. (2008). Librarians as Learning Specialists: Meeting the Learning Imperative for the 21st Century. Westport, Conn. ; London:  Libraries Unlimited. COBISS.SI-ID - 19457079
10. Novljan, S. (2002). Informacijska pismenost. Knjižnica 46 (4), 7-24. URL: https://journals.uni-lj.si/knjiznica/article/view/14038
11. Članki iz revij Šolska knjižnica in Knjižnica ter relevantna domača in tuja literatura.