Trženje v založništvu

Trženje v založništvu

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Mihael

Vsebina

Različnost knjige od ostalih tržnih artikov. Metodologija za analizo knjižnega trga. Trženjsko raziskovanje. Določanje ciljnih skupin. Pozicioniranje izdelka. Trženje in disruptivne tehnologije. Trženje klasično tiskanih knjig in trženje e-publikacij. Trženjska orodja v knjižnem založništvu. Trženjska orodja v e-založništvu. Načrtovanje knjižno-založniškega programa na podlagi tržnih analiz. Koordiniranje in nadzorovanje prodaje po različnih prodajnih poteh. Vloga in razvoj knjigarniške prodaje v analognem in digitalnem okolju. . Analiza uspešnih in neuspešnih trženjskih akcij v domačem in tujem založništvu. Priprava trženjskih akcij s področja knjižnega ali e-založništva.