Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Doktorski študij

Doktorski študij

Doktorski študij na področju Informacijske vede je zasnovan kot poglobitev in nadgradnja drugostopenjskih magistrskih študijev informacijske znanosti z bibliotekarstvom, bibliotekarstva in založniških študijev in obsega 240 točk po ECTS oziroma 7200 ur.

Struktura in organizacija študija sta v celoti usklajeni s strukturnim okvirom, organizacijo, potekom študija in kreditnim vrednotenjem, kot jih določa program Humanistika in družboslovje

Študijski program je individualiziran za vsakega kandidata/kandidatko in je povezana s temo doktorske disertacije. Oblikuje ga mentor/-ica v soglasju s študentom/študentko, določen pa je s predmetnikom doktorskega študijskega programa. Tako študent/-ka na področju Informacijske vede vpiše dva temeljna predmeta (2x 10 KT), dva izbirna doktorska seminarja (2x 10 KT) in zunanji izbirni predmet (10 KT). Zaradi širine področja je na voljo več temeljnih predmetov. Za vse kandidate in kandidatke, ki vpišejo področje Informacijske vede, je obvezen temeljni predmet Raziskovalne metode v informacijskih vedah. Kot drugi temeljni predmet kandidat/-ka vpiše enega od treh predmetov: Smeri razvoja v bibliotekarstvu, Smeri razvoja v informacijski znanosti in Smeri razvoja v založniških študijih.

Izbirni doktorski seminarji predstavljajo konkretizacijo temeljnih metodoloških in teoretičnih pristopov ob obravnavi izbranih tematskih sklopov, povezanih s temo doktorske disertacije.

Podoben princip dela velja za zunanji izbirni predmet, ki se od doktorskih seminarjev razlikuje predvsem v določilu, da ga kandidat/-ka skupaj z mentorjem/mentorico izbere praviloma na eni od priznanih tujih univerz, s čimer dobi kandidat/-ka možnost raziskovalnega dela v tujini in spoznavanja različnih raziskovalnih praks.

Največji delež doktorskega študija (120 KT) poteka v obliki individualnega raziskovalnega dela, v okviru katerega kandidat/-ka pod vodstvom mentorja/mentorice pripravlja doktorsko disertacijo, aktivno obvlada raziskovalno metodologijo na konkretnem znanstvenem problemu ter v praksi razvija vse splošne in predmetno-specifične kompetence, predpisane s programom in učnimi načrti.

Več informacij najdete v Predstavitvenem zborniku Študijskega programa Humanistika in družboslovje.

Koordinatorica za področje Informacijskih ved: red. prof. dr. Maja Žumer

Odgovore na najpogostejša vprašanja glede doktorskega študija na Filozofski fakulteti UL najdete na tej povezavi.