Uporabniki informacijskih virov in storitev

Uporabniki informacijskih virov in storitev

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vilar Polona

Vsebina

• Informacijske potrebe
o Značilnosti informacijskih potreb
o Vrste informacijskih potreb glede na različne kriterije (izraženost, lastnosti uporabnika, kontekst...)
• Informacijsko vedenje
o Vrste informacijskega vedenja: vedenje pri iskanju informacij, vedenje pri poizvedovanju
o Modeli informacijskega vedenja
o Sorodni koncepti: relevantnost, koristnost, izrazitost, srečevanje informacij, izogibanje informacijam, informacijska revščina,…
• Uporabniki
o Pravice uporabnikov
o Vrste uporabnikov glede na različne značilnosti (starost, področje oziroma stroko, …)
o Uporabniki s posebnimi potrebami
o Komunikacija in delo z uporabniki