Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Vizitka Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Tajništvo

Samostojna strokovna delavka: 

Nataša Elikan Korošec, univ. dipl. soc. del. 

Telefon:  01 241 13 70
E-mail: natasa.elikan@ff.uni-lj.si
Uradne ure: ponedeljek - petek: 11.00-13.00
Lokacija: soba 542

Vodstvo oddelka 

Predstojnica prof. dr. Polona Vilar
Telefon:  01 241 14 83
E-mail: polona.vilar@ff.uni-lj.si.si
Kabinet: soba 543

 

Namestnik predstojnice doc. dr. Katarina Švab
Telefon:  01 241 14 41
E-mail: katarina.svab@ff.uni-lj.si
Kabinet: soba 536a

Katedre

KATEDRA ZA BIBLIOTEKARSTVO

vodja: doc. dr. Katarina Švab

KATEDRA ZA INFORMACIJSKO ZNANOST

 vodja: doc. dr. Tanja Merčun Kariž

KATEDRA ZA KNJIGARSTVO

vodja: red. prof. dr. Mihael Kovač

Knjižnica

Urnik izposoje

ponedeljek, torek, četrtek 10.00 - 14.00
sreda 10.00 - 13.00, 14.00 - 17.00
petek 11.00 - 13.00

Telefon:  01 241 13 80
E-mail: ohk.bib@ff.uni-lj.si
Lokacija: 5. nadstropje, soba 530

 

Naslov

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2/V
SI - 1000 Ljubljana

Sodelavke in sodelavci oddelka