Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Vizitka Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Strokovna služba oddelka

Samostojna strokovna delavka: Nataša Elikan Korošec, univ. dipl. soc. del. 
Telefon: 01 241 13 70
E-mail:natasa.elikan@ff.uni-lj.si
Uradne ure:ponedeljek - petek: 11.00-13.00
Lokacija:soba 542

Vodstvo oddelka 

Predstojnicaprof. dr. Polona Vilar
Telefon: 01 241 13 72
E-mail:polona.vilar@ff.uni-lj.si.si
Kabinet:soba 543

 

Namestnica predstojnicedoc. dr. Katarina Švab
Telefon: 01 241 13 74
E-mail:katarina.svab@ff.uni-lj.si
Kabinet:soba 544

Katedre

KATEDRA ZA BIBLIOTEKARSTVOvodja: doc. dr. Katarina Švab
KATEDRA ZA INFORMACIJSKO ZNANOST vodja: doc. dr. Tanja Merčun Kariž
KATEDRA ZA KNJIGARSTVOvodja: red. prof. dr. Mihael Kovač

Knjižnica

Urnik izposojeponedeljek, torek, četrtek 10.00 - 14.00
sreda 10.00 - 13.00, 14.00 - 17.00
petek 11.00 - 13.00
Telefon: 01 241 13 80
E-mail:ohk.bib@ff.uni-lj.si
Lokacija:5. nadstropje, soba 530

 

Naslov

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2/V
SI - 1000 Ljubljana

Sodelavke in sodelavci oddelka