Studijski programi prve stopnje

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Bibliotekarstvo in informatika

Vsebine

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na prvi stopnji študija izvaja univerzitetni študijski program BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema: 

  • Bibliotekarstvo in informatika – enopredmetna smer

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika je usposobiti strokovnjake in strokovnjakinje za delo v vseh tipih organizacij, ki se ukvarjajo s produkcijo, distribucijo, hrambo ter posredovanjem informacij na tradicionalen način in s sodobno tehnologijo. Prvostopenjski študijski program Bibliotekarstvo in informatika – enopredmetna smer v zadnjem letniku vključuje tri usmeritve: Bibliotekarstvo, Informacijska znanost in Knjigarstvo. Program daje osnove tudi za nadaljevanje študija na magistrski stopnji ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje.

  • Bibliotekarstvo in informatika – dvopredmetna smer

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika je usposobiti strokovnjaka za delo v vseh tipih organizacij, ki se ukvarjajo s produkcijo, distribucijo, hrambo ter posredovanjem informacij na tradicionalen način in s sodobno tehnologijo. Program daje osnove tudi za nadaljevanje študija na magistrski stopnji ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Več o zaključnih nalogah.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Bibliotekarstvo in informatika - enopredmetna smer
Knjiga v zgodovinskem in družbenem kontekstu 45 30 0 0 8 zimski, letni
Osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic 45 45 0 0 10 zimski
Osnove informacijske znanosti 30 15 0 0 6 letni
Osnove organizacije informacij 45 30 30 0 10 letni
Osnove psihologije 30 15 0 0 5 letni
Računalništvo 30 0 30 0 8 zimski
Razvoj knjižnic in knjižničarstva 15 15 0 0 4 zimski
Uvod v znanstveno delo 30 15 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Bibliotekarstvo in informatika - dvopredmetna smer
Osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic 45 45 0 0 10 zimski
Osnove informacijske znanosti 30 15 0 0 6 letni
Osnove organizacije informacij 45 30 30 0 9 letni
Uvod v znanstveno delo 30 15 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Književnost za bibliotekarje in založnike 30 0 0 0 4 zimski, letni
Knjižne vsebine v popularni kulturi 15 15 0 0 4 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Bibliotekarstvo in informatika - enopredmetna smer
Informacijski viri in storitve 30 15 0 0 5 letni
Organizacija knjižničnih zbirk 30 15 30 0 8 zimski
Osnove knjigarstva 30 15 0 0 6 zimski
Osnove statistike za bibliotekarje-informatike 15 0 30 0 4 letni
Sistemi za poizvedovanje 30 30 15 0 8 letni
Sociologija medijev in znanja 30 15 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 16
Zunanji izbirni predmeti 8
Bibliotekarstvo in informatika - dvopredmetna smer
Informacijski viri in storitve 30 15 0 0 5 letni
Organizacija knjižničnih zbirk 30 15 30 0 8 zimski
Osnove knjigarstva 30 15 0 0 6 zimski
Sistemi za poizvedovanje 30 30 15 0 7 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Književnost za bibliotekarje in založnike 30 0 0 0 4 zimski, letni
Knjižne vsebine v popularni kulturi 15 15 0 0 4 zimski, letni
Komunikacija v informacijski dejavnosti 15 15 0 0 4 zimski, letni
Oblikovanje spletnih strani 1 15 15 0 0 4 zimski, letni
Splošna knjižnica 15 15 0 0 4 zimski, letni
Šolska knjižnica 15 15 0 0 4 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Avtomatizacija knjižnic 15 15 15 0 6 zimski, letni
Elektronsko založništvo 15 0 30 0 6 letni
Književnost za bibliotekarje in založnike 30 0 0 0 4 zimski, letni
Knjižne vsebine v popularni kulturi 15 15 0 0 4 zimski, letni
Komunikacija v informacijski dejavnosti 15 15 0 0 4 zimski, letni
Oblikovanje spletnih strani 1 15 15 0 0 4 zimski, letni
Osnove psihologije 30 15 0 0 5 letni
Osnove statistike za bibliotekarje-informatike 15 0 30 0 4 letni
Sociologija medijev in znanja 30 15 0 0 5 letni
Splošna knjižnica 15 15 0 0 4 zimski, letni
Šolska knjižnica 15 15 0 0 4 zimski, letni
3. letnik P S V D KT Semester
Bibliotekarstvo in informatika - enopredmetna smer, usmeritev Bibliotekarstvo
Avtomatizacija knjižnic 15 15 15 0 6 zimski, letni
Izgradnja knjižničnih zbirk 45 30 0 0 8 zimski
Katalogizacija 30 15 30 0 8 letni
Kognitivni procesi v organizaciji informacij 15 15 0 0 4 zimski
Praktikum s seminarjem 0 10 0 120 10 letni
Vsebinska obdelava 30 15 30 0 8 zimski
Zunanji izbirni predmeti 16
Bibliotekarstvo in informatika - enopredmetna smer, usmeritev Informacijska znanost
Digitalna knjižnica 30 30 15 0 8 zimski
Elektronsko založništvo 15 0 30 0 6 letni
Informacijski viri na internetu 30 30 15 0 8 letni
Kognitivni procesi v organizaciji informacij 15 15 0 0 4 zimski
Organizacija informacijskih zbirk 30 30 15 0 8 zimski
Praktikum s seminarjem 0 10 0 120 10 letni
Zunanji izbirni predmeti 16
Bibliotekarstvo in informatika - enopredmetna smer, usmeritev Knjigarstvo
Elektronsko založništvo 15 0 30 0 6 letni
Formati in nosilci knjižnih vsebin 45 30 0 0 8 zimski, letni
Kognitivni procesi v organizaciji informacij 15 15 0 0 4 zimski
Kulturne politike in knjiga v EU in Sloveniji 45 30 0 0 8 zimski
Osnove slovenskega in mednarodnega knjižnega trga 45 30 0 0 8 zimski
Praktikum s seminarjem 0 10 0 120 10 letni
Zunanji izbirni predmeti 16
Bibliotekarstvo in informatika - dvopredmetna smer
Izgradnja knjižničnih zbirk 45 30 0 0 8 zimski
Katalogizacija 30 15 30 0 8 letni
Praktikum s seminarjem 0 10 0 80 6 letni
Zunanji izbirni predmeti 8

Sodelavke in sodelavci oddelka