Studijski programi prve stopnje

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Bibliotekarstvo in informatika

Vsebine

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na prvi stopnji študija izvaja univerzitetni študijski program BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema: 

  • Bibliotekarstvo in informatika – enopredmetna smer

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika je usposobiti strokovnjake in strokovnjakinje za delo v vseh tipih organizacij, ki se ukvarjajo s produkcijo, distribucijo, hrambo ter posredovanjem informacij na tradicionalen način in s sodobno tehnologijo. Prvostopenjski študijski program Bibliotekarstvo in informatika – enopredmetna smer v zadnjem letniku vključuje tri usmeritve: Bibliotekarstvo, Informacijska znanost in Knjigarstvo. Program daje osnove tudi za nadaljevanje študija na magistrski stopnji ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje.

  • Bibliotekarstvo in informatika – dvopredmetna smer

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika je usposobiti strokovnjaka za delo v vseh tipih organizacij, ki se ukvarjajo s produkcijo, distribucijo, hrambo ter posredovanjem informacij na tradicionalen način in s sodobno tehnologijo. Program daje osnove tudi za nadaljevanje študija na magistrski stopnji ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Več o zaključnih nalogah.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Bibliotekarstvo in informatika - enopredmetna smer
Branje in bralna občinstva 15 15 0 0 3 letni
Informacijska tehnologija 10 5 30 0 3 zimski
Informacijski viri 20 10 0 0 3 zimski
Knjiga v zgodovinskem in družbenem kontekstu 30 15 0 0 6 zimski
Osnove komunikacije 15 15 0 0 3 letni
Osnove oblikovanja spletnih strani 10 5 30 0 3 letni
Sociologija medijev 30 15 0 0 6 letni
Uvod v bibliotekarstvo 50 10 0 0 6 zimski
Uvod v informacijsko znanost 20 10 0 0 3 zimski
Uvod v informacijsko znanost 2 15 15 0 0 3 letni
Uvod v knjigarstvo 20 10 0 0 3 letni
Uvod v organizacijo informacij 30 15 15 0 6 letni
Uvod v znanstveno komuniciranje 20 10 0 0 3 zimski
Vsebine v popularni kulturi 20 10 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Bibliotekarstvo in informatika - dvopredmetna smer
Branje in bralna občinstva 15 15 0 0 3 letni
Informacijski viri 20 10 0 0 3 zimski
Osnove komunikacije 15 15 0 0 3 letni
Uvod v bibliotekarstvo 50 10 0 0 6 zimski
Uvod v informacijsko znanost 20 10 0 0 3 zimski
Uvod v knjigarstvo 20 10 0 0 3 letni
Uvod v organizacijo informacij 30 15 15 0 6 letni
Uvod v znanstveno komuniciranje 20 10 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Knjige in mediji 15 15 0 0 3 zimski, letni
Književnost za bibliotekarje in založnike 20 10 0 0 3 zimski, letni
Mednarodni trendi v bibliotekarstvu in informacijski znanosti 0 30 0 0 3 zimski, letni
osnove varovanja in ohranjanja knjižničnega gradiva 15 15 0 0 3 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Bibliotekarstvo in informatika - enopredmetna smer
Informacijski viri in storitve 30 15 0 0 5 letni
Organizacija knjižničnih zbirk 30 15 30 0 8 zimski
Osnove knjigarstva 30 15 0 0 6 zimski
Osnove statistike za bibliotekarje-informatike 15 0 30 0 4 letni
Sistemi za poizvedovanje 30 30 15 0 8 letni
Sociologija medijev in znanja 30 15 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 16
Zunanji izbirni predmeti 8
Bibliotekarstvo in informatika - dvopredmetna smer
Informacijski viri in storitve 30 15 0 0 5 letni
Organizacija knjižničnih zbirk 30 15 30 0 8 zimski
Osnove knjigarstva 30 15 0 0 6 zimski
Sistemi za poizvedovanje 30 30 15 0 7 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Književnost za bibliotekarje in založnike 30 0 0 0 4 zimski, letni
Knjižne vsebine v popularni kulturi 15 15 0 0 4 zimski, letni
Oblikovanje spletnih strani 1 15 15 0 0 4 zimski, letni
Splošna knjižnica 15 15 0 0 4 zimski, letni
Zaščita in konserviranje pisnega in grafičnega gradiva 15 15 0 0 4 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Avtomatizacija knjižnic 15 15 15 0 6 zimski, letni
Elektronsko založništvo 15 0 30 0 6 letni
Književnost za bibliotekarje in založnike 30 0 0 0 4 zimski, letni
Knjižne vsebine v popularni kulturi 15 15 0 0 4 zimski, letni
Oblikovanje spletnih strani 1 15 15 0 0 4 zimski, letni
Osnove statistike za bibliotekarje-informatike 15 0 30 0 4 letni
Sociologija medijev in znanja 30 15 0 0 5 letni
Splošna knjižnica 15 15 0 0 4 zimski, letni
Zaščita in konserviranje pisnega in grafičnega gradiva 15 15 0 0 4 zimski, letni
3. letnik P S V D KT Semester
Bibliotekarstvo in informatika - enopredmetna smer, usmeritev Bibliotekarstvo
Avtomatizacija knjižnic 15 15 15 0 6 zimski, letni
Izgradnja knjižničnih zbirk 45 30 0 0 8 letni
Katalogizacija 30 15 30 0 8 zimski
Kognitivni procesi v organizaciji informacij 15 15 0 0 4 zimski
Praktikum s seminarjem 0 10 0 120 10 letni
Vsebinska obdelava 30 15 30 0 8 zimski
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 16
Bibliotekarstvo in informatika - enopredmetna smer, usmeritev Informacijska znanost
Digitalna knjižnica 30 30 15 0 8 zimski
Elektronsko založništvo 15 0 30 0 6 letni
Informacijski viri na internetu 30 15 15 0 8 letni
Kognitivni procesi v organizaciji informacij 15 15 0 0 4 zimski
Organizacija informacijskih zbirk 30 15 15 0 8 zimski
Praktikum s seminarjem 0 10 0 120 10 letni
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 16
Bibliotekarstvo in informatika - enopredmetna smer, usmeritev Knjigarstvo
Elektronsko založništvo 15 0 30 0 6 letni
Formati in nosilci knjižnih vsebin 45 15 0 0 8 zimski, letni
Kognitivni procesi v organizaciji informacij 15 15 0 0 4 zimski
Kulturne politike in knjiga v EU in Sloveniji 45 15 0 0 8 zimski
Osnove slovenskega in mednarodnega knjižnega trga 30 30 0 0 8 zimski
Praktikum s seminarjem 0 10 0 120 10 letni
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 16
Bibliotekarstvo in informatika - dvopredmetna smer
Izgradnja knjižničnih zbirk 45 30 0 0 8 letni
Katalogizacija 30 15 30 0 8 zimski
Praktikum s seminarjem 0 10 0 80 6 letni
Strokovni izbirni predmeti ali Zunanji izbirni predmeti 8

Sodelavke in sodelavci oddelka