Upravljanje knjižnic in založb

Upravljanje knjižnic in založb

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Mihael

Vsebina

• procesi upravljanja v knjižnicah in založbah (načrtovanje, organizacija, koordinacija, kontrola)
• značilnosti upravljanja v založbah kot profitnih organizacijah
• značilnosti upravljanja v knjižnicah kot neprofitnih organizacijah
• metode in postopki načrtovanja (strateškega, taktičnega, organizacijskega)
• spremljanje in merjenje uspešnosti delovanja knjižnic
• spremljanje in merjenje uspešnosti knjižno-založniških hiš
• upravljanje s človeškimi viri v knjižnicah
• upravljanje s človeškimi viri v založbah