Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Aktivnosti študentov

Namen tutorstva je olajšati prehod v študentsko življenje. Aktivnost krepi stike med študenti, študentkami in profesorji. Tutorji in tutorke so vam na voljo za pomoč pri splošnih in specifičnih problemih povezanih s študijem, kot so na primer urniki, predmetniki, predavalnice, postopki zamenjave programov, idr. 

Vrste tutorstva, ki jih poznamo: 

 • uvajalno (namenjeno je študentom in študentkam prvega letnika), 
 • za študente s posebnim statusom (namenjeno je študentom in študentkam s posebnimi potrebami, s statusom športnika, kulturnika, mladega starša), 
 • za tuje študente (namenjeno je študentom in študentkam Erasmus programa in drugim tujim študentom), 
 • predmetno tutorstvo (ponuja študijsko pomoč pri posameznih predmetih), 
 • učiteljsko tutorstvo. 

Na ravni Oddelka se lahko obrnete na tutorke in tutorje:

 • Metka Medved, koordinatorka
 • Tanja Koštomaj
 • Melina Physicos Fifolt
 • Sara Garbajs
 • Luka Oprešnik
 • Pia Utenkar

Na fakultetni ravni se lahko obrnete na: 

Študentski svet FF je predstavniški organ študentov in študentk na fakulteti. Na volitvah lahko za svetnika ŠSFF kandidira vsak študent ali študentka, glasujejo pa lahko vsi redno in izredno vpisani študenti in študentke. Delo ŠSFF je javno, zato se lahko sej udeleži vsak, ki ga to zanima. ŠSFF razpravlja o vsem, kar zadeva pravice in dolžnosti študentov in študentk, daje mnenje o kandidatih za dekana in voli člane delovnih teles in organov fakultete iz vrst študentov. 
Predstavnik Oddelka za Bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo je Luka Oprešnik.
Aktualne informacije lahko spremljate na spletni strani Študentske strani.


Štubidu je revija študentov in študentk Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, ki obvešča o dogajanju na Oddelku in v stroki.

Revija prinaša poročila z ekskurzij, posvetovanj in študentskih izmenjav, študenti in študentke pa lahko v njej objavljajo tudi svoje strokovne ali literarne prispevke. Štubidu ni le dragocen vir informacij za študente in študentke ampak tudi pomembno promocijsko sredstvo, ki ga za predstavitev študija in obštudijskih dejavnosti delimo na informativnih dnevih in posvetovanjih.  

Če želiš aktivno sodelovati pri ustvarjanju Štubiduja, piši na: stubidu.info@gmail.com 

Aktualno dogajanje lahko spremljate na Facebook strani Štubidu

Študenti in študentke na Oddelku se lahko družijo ter povezujejo na dogodkih kot so  srečanje s tutorji, brucovanje, predbožična čajanka, spomladanski piknik.

Sekcija študentov bibliotekarstva glede na možnosti in interese študentov in študentk organizira enodnevne strokovne ekskurzije po Sloveniji in večdnevne ekskurzije v tujino. S tem si študenti in študentke širijo obzorja, doživijo raznolikosti knjižnic, založb in drugih ustanov, ter pridobijo vpogled v globalne trende na področju.

Do sedaj so študenti in študentke obiskali Prago, Beograd, Krakov, Amsterdam, Berlin in druge kraje po Evropi.

V sklopu Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) se lahko študenti in študentke včlanijo v Sekcijo študentov bibliotekarstva. Osnovni namen Sekcije je povezovanje študentov in študentk bibliotekarstva, s tem pa krepitev mreže poznanstev, sodelovanje na strokovnih srečanjih in pridobivanje dodatnega znanja.

S sodelovanjem v sekciji študenti in študentke že v času študija vzpostavljajo stike z bodočimi delodajalci ter z udeležbo na strokovnih srečanjih dobijo vpogled v najnovejše dogajanje predvsem na področju bibliotekarstva.

Pristopna izjava za članstvo v sekciji ZBDS je dostopna na spletni strani ZBDS. Vpis v sekcijo je brezplačen. Pri vpisu v sekcijo je pogoj, da je član ali članica sekcije hkrati tudi član enega izmed društev, vključenih v ZBDS. Član si lahko glede na svoje interese hkrati izbere sodelovanje v do treh sekcijah.

Več informacije najdete na Facebook strani Sekcija Študentov Bibliotekarstva BINK .