Upravljanje knjižnic

Upravljanje knjižnic

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vilar Polona, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

• Načrtovanje knjižnic in njenih storitev
• Vrednotenje dela in storitev knjižnic
o Izpopolnjevanje delovnih procesov
o Izpopolnjevanje storitev knjižnice
• Povezovanje knjižnic v sisteme in z drugimi ustanovami v okolju
• Deležniki (nosilci interesov) knjižnice