Upravljanje z informacijskimi viri

Upravljanje z informacijskimi viri

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Merčun Kariž Tanja, red. prof. dr. Bartol Tomaž

Vsebina

• organizacija informacijskih virov ter razumevanje razlik med klasičnimi in elektronskimi informacijskimi viri
• pridobivanje (spletnih) informacijskih virov
- vrednotenje
- vrste dostopa (odprti, zeleni, hibridni, zlati)
- licenciranje, avtorske pravice
- arhiviranje, repozitoriji
- konzorciji, naročniške revije, založniki
- financiranje
• ovrednotenje informacijskih virov in usposabljanje za uporabo
- obseg, koristnost in uporaba virov
- upravljanje s citatnimi zbirkami (posebne funkcije in napredne iskalne tehnike)
• posebni tipi informacijskih virov
• upravljanje z lastnimi viri (referencami); namigi in triki za urejanje besedil