Organizacija in vodenje informacijske službe

Organizacija in vodenje informacijske službe

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Petek Marija, prof. dr. Vilar Polona, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

• Oblike informacijske službe
o klasične
o prek interneta
• Informacijske storitve, elementi informacijske službe
• Informacijski viri
o Referenčna zbirka
o Razvoj referenčne zbirke
• Referenčni knjižničar
• Referenčni pogovor
• Informacijsko vedenje, vedenje pri poizvedovanju
• Psihologija uporabnikov
• Vrednotenje informacijske službe