Uredniške tehnike

Uredniške tehnike

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Blatnik Andrej

Vsebina

Osnove urejanja besedil. Etika uredniškega dela. Avtorsko pravo za urednike. Strateška vloga urednika v založniškem procesu. Odnos urednik-avtor in njegov razvoj skozi čas. Temeljne uredniške veščine. Urejanje leposlovnih del. Urejanje poljudnoznanstvenih del. Urejanje enciklopedičnih besedil. Urejanje prevodnih del. Pridobivanje novih besedil in razvoj novih projektov v knjižnem in elektronskem založništvu. Finančno načrtovanje in uredniško delo.