Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Zgodovina Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Zgodovina

Kljub dolgi tradiciji knjižnic in založb na tem področju dolgo ni bilo možnosti formalnega izobraževanja, zato Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo spada med mlajše oddelke na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Od prvih oblik formalnega izobraževanja, ko so prevladovale tiskane publikacije, do danes, ko se zaradi razvoja informacijskih tehnologij in informacijske eksplozije soočamo z nesluteno količino informacij, se je spreminjala in razvijala tudi organizacija izobraževanja na področju bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva.

Najpomembnejši mejniki:

 • Prva formalna oblika izobraževanja poklicnih knjižničnih delavcev in delavk v Sloveniji sta bila petmesečna strokovna tečaja v letih 1947 in 1949.
 • V študijskih letih 1957/58 in 1963/64 se je izvajal enoletni Program Občasne šole za knjižničarje in arhivske pomočnike.
 • V študijskem letu 1964/65 je Pedagoška akademija v Ljubljani (zdaj Pedagoška fakulteta v Ljubljani) uvedla dvoletni dvopredmetni višješolski študij knjižničarstva.
 • V študijskem letu 1987/88 so prizadevanja za organizacijo študija bibliotekarstva obrodila sadove, saj je bil septembra 1987 ustanovljen Oddelek za bibliotekarstvo (kasneje Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo), za kar sta imela največ zaslug tedaj izr. prof. dr. Branko Berčič in izr. prof. dr. Martin Žnideršič. Izobraževanje se je takrat korenito spremenilo – potrjen je bil visokošolski izobraževalni program bibliotekarstva, za izvajalko pa je bila določena Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Študij bibliotekarstva je bil sprva dvopredmetni.
 • Leta 1993 se je na Oddelku začel izvajati doktorski študij, ki je potekal po petletnem individualnem programu.
 • V študijskem letu 1996/97 se je začel izvajati samostojni enopredmetni študij bibliotekarstva ob hkratni ukinitvi dvopredmetnega študija.
 • V študijskem letu 1997/98 se je začel izvajati triletni magistrski študijski program bibliotekarstva.
 • V študijskem letu 2006/07 je Oddelek začel z izvajanjem bolonjskega študija, in sicer med prvimi na Filozofski fakulteti. Bolonjsko prenovo je Oddelek izkoristil za prenovo programa, s katero je močno spremenil predmetnike. Začelo se je z izvajanjem prvostopenjskega enopredmetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika.
 • V študijskem letu 2009/10 so bili uvedeni še magistrski bolonjski programi: Bibliotekarstvo, Informacijska znanost z bibliotekarstvom in Založniški študiji.
 • Te tri programe je v študijskem letu 2016/17 nadomestil en združeni drugostopenjski program Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji.
 • Od študijskega leta 2009/10 Oddelek v okviru doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje izvaja doktorski študij na področju Informacijske vede.
 • Od študijskega leta 2018/19 je možen tudi vpis na bolonjski prvostopenjski dvopredmetni študijski program Bibliotekarstvo in Informatika.

Nekaj informacij o zgodovini Oddelka za bibliotekarstvo je zapisanih tudi v Jubilejnem zborniku.