Organizacija knjižničnih zbirk

Organizacija knjižničnih zbirk

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jamar Nina, doc. dr. Jug Tjaša, prof. dr. Šauperl Alenka, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

• Katalogizacija knjižničnega gradiva:
o zgodovinski razvoj
o poslanstvo knjižnice
o mednarodno sodelovanje
o katalogizacijska pravila nekdaj in danes, doma in v tujini
o osnove katalogizacije monografskih publikacij
? opisna katalogizacija
? vsebinski opis
• Opremljanje knjižničnega gradiva za shranjevanje in izposojo
o načini opremljanja
o shranjevanje gradiva
o varovanje in obnavljanje gradiva
• Knjižnični katalog
o vrste katalogov, njihov pomen in uporaba
o lokalni katalog in njegove lastnosti
o vzajemni katalog
o zgodovinski razvoj
o uporabniški pogled na knjižnični katalog