Avtomatizacija knjižnic

Avtomatizacija knjižnic

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pauman Budanović Mihela, doc. dr. Pisanski Jan

Vsebina

• Pregled knjižničnih procesov in analiza potreb po avtomatizaciji.
• Standardi za bibliografske zapise: različni formati MARC, metapodatkovne sheme, XML.
• Standardi interoperabilnosti: Z39.50., OAI, SRU, OpenURL …
• Primeri programskih orodij: e.g. Koha, …
• COBISS (vsi moduli).
• Retrospektivna konverzija katalogov.