Kognitivni procesi v organizaciji informacij

Kognitivni procesi v organizaciji informacij

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novak Zabukovec Vlasta

• osnove kognitivnih procesov (zaznavanje, učenje, mišljenje)
• interakcija posameznik in informacijska tehnologija (kognitivni in afektivni psihični procesi; razvijanje spretnosti ravnanja z informacijsko tehnologijo in gradnja kognitivnih shem pri organizacij informacij)
• zaznavni procesi (zaznavanje različnih vrst informacij, zaznavne modalitete)
• teorije učenja (kognitivne in socialno-kognitivne teorije učenja, učenje spretnosti, izkustveno učenje, učenje branja in razvijanje pismenosti, kognitivne sheme, metakognicija)
• teorije reševanja problemov (divergentno in konvergentno reševanje problemov; linearno in vertikalno reševanje problemov; vloga znanja in izkušenj pri reševanju problemov; stili reševanja problemov; matakognitivne strategije)
• individualne razlike v knjižnično-informacijskem okolju, zaznavni stili, kognitivni stili; bralna in druge vrste pismenosti, ravnanje z IKT, metakognitivne spretnosti)

1.Sternberg, R.J. (2009). Cognitive Psychology. Wadsworth: Cengage Learning.
2.Esgate, A., Groome, D. (2005). An Introduction to Applied Cognitive Psychology. Hove and New York: Psychology Press.
3. Gupta, J.N.D., Sharma, S.K. (2004). Creating Knowledge Based Organizations. Hershey: Idea Group Inc.
3.Perfect, T.J., Schwartz, L.B. (2002). Applied Metacognition. Cambridge: Cambridge University Press.
4.Schraagen, J.M., Chipman, S.F., Shalin, V.L., Shalin, V. (2000). Cognitive Task Analysis. New York: Lawrence Erlbaum Associations.
5.Sternberg, R.J., Grigorenko, E.L. (eds.) (2003). The Psychology of Abilities, Competencies and Expertise. Cambridge: Cambridge University Press.