Uvod v knjigarstvo

Uvod v knjigarstvo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Blatnik Andrej

• Spoznavanje različnih knjižnih polj: splošno založništvo, šolsko založništvo, znanstveno založništvo …
• Tipologija založb in njihova lastniško-pravna struktura.
• Organizacija založniškega procesa
• Osnove uredniških postopkov.
• Posebnosti, ki ločijo nosilce knjižnih vsebin od ostalih tržnih predmetov
• Prodajne poti v knjigotrštvu.
• Temeljni koncepti avtorske pravice in njihova uporaba.
• Razlika med moralnimi in materialnimi avtorskimi pravicami.

BLATNIK, Andrej, BREZNIK, Maja, DUŠA, Zdravko, GRILC, Uroš, KOŠIR, Manca, KOVAČ, Miha, RUGELJ, Samo. (2005): Zgubljeno v prodaji. Sedem pogledov na prihodnost slovenske knjige. UMco.
THOMPSON, J. B. (2010): Merchants of Culture. The Publishing Business in the 21st Century. Polity Press.
KOVAČ, Miha. (1999). Skrivno življenje knjig : protislovja knjižnega založništva v Sloveniji v 20. stoletju, (BiblioThecaria, 3). Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.
RUGELJ, Samo. (2019). Krčenje. Diktatura trga, erozija duha in slovensko založništvo 2008-2020. Cankarjeva založba.
BLATNIK, Andrej idr. (ur, 2017). Založniški standardi. Cankarjeva založba.
CARRION, Jorge. (2019). Knjigarne. Cankarjeva založba.
KOVAČ, Miha, KOVAČ ŠEBART, Mojca, KREK, Janez, ŠTEFANC, Damijan, VIDMAR, Tadej, KREK, Janez (ur.). (2005): Učbeniki in družba znanja, (Obrazi edukacije). 1. natis. Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij: ZIFF.