Elektronsko založništvo

Elektronsko založništvo

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Maver Jasna

Vsebina

Računalniška priprava tiskane knjige. Elektronski bralniki. Tisk po naročilu in njegove ekonomske zakonitosti. Priprava elektronskih dokumentov. Priprava tiskanih dokumentov z elektronskimi orodji. Vizualno vs. logično urejanje teksta. Primeri logičnega urejanje teksta LaTeX, TeX, HTML, CSS. Izdelava in oblikovanje enostavnih dokumentov z računalniškimi orodji. Osnove vizualnega oblikovanja. Pdf dokumenti. Izdelava naslovnice knjige. E-časopisi.