Kulturne politike in knjiga v EU in Sloveniji

Kulturne politike in knjiga v EU in Sloveniji

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mlačnik Primož, izr. prof. dr. Blatnik Andrej

Vsebina

Razvoj kulturne politike na področju knjižničarstva in založništva v Sloveniji v 20.stoletju. Razvoj kulturne politike na področju knjižničarstva in založništva v EU. Različnih koncepti kulturnih politik v Evropi. Protislovja subvencioniranja knjižne produkcije. Fiksne cene knjig. Olajšave v davčni zakonodaji. Knjižnično nadomestilo. Subvencije in štipendije avtorjem. Kulturna politika na področju knjigarništva. Državni programi spodbujanja bralne kulture. Literarni festivali in nagrade. Medijska reprezentacija literature.