Informacijski viri na internetu

Informacijski viri na internetu

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Jug Tjaša, doc. dr. Pisanski Jan

Vsebina

• Pred-spletna informacijska orodja.
• Spletna informacijska orodja.
• Zvrsti informacijskih virov na Internetu.
• Spletne zbirke.
• Avtomatski postopki gradnje zbirk in žetev spletnih strani.
• Spletni portali.
• Spletni iskalniki in metaiskalniki.
• Večjezičnost Interneta in medjezično iskanje.
• Omrežno sodelovanje, skupinska gradnja spletnih informacijskih virov.
• Odprti dostop.
• Splet kot podatkovna zbirka – Semantični splet.