Izgradnja knjižničnih zbirk

Izgradnja knjižničnih zbirk

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pisanski Jan, doc. dr. Švab Katarina

Vsebina

- Definicije in parametri izgradnje knjižničnih zbirk
- Načrtovanje, oblikovanje in razvijanje nabavne politike
- Osnovna zbirka (definicije, oblikovanje)
- Izgradnja knjižničnih zbirk glede na področje oziroma uporabnike
- Pridobivanje gradiva, uvrščanje v zbirko in dajanje v uporabo
- Odgovornost za oblikovanje knjižnične zbirke
• Vpliv tehnologije
• Lastništvo/dostop
• Kakovost/povpraševanje
- Mednarodni, nacionalni standardi, priporočila za izgradnjo knjižničnih zbirk
- Vrednotenje knjižničnih zbirk
- Vzdrževanje zbirke (izločanje in odpisovanje)