Izgradnja knjižničnih zbirk

Izgradnja knjižničnih zbirk

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Švab Katarina

- Definicije in parametri izgradnje knjižničnih zbirk.
- Načrtovanje, oblikovanje in razvijanje nabavne politike.
- Osnovna zbirka (definicije, oblikovanje).
- Izgradnja knjižničnih zbirk glede na področje oziroma uporabnike.
- Pridobivanje gradiva, uvrščanje v zbirko in dajanje v uporabo.
- Odgovornost za oblikovanje knjižnične zbirke:
• Vpliv tehnologije,
• Lastništvo/dostop,
• Kakovost/povpraševanje.
- Mednarodni, nacionalni standardi, priporočila za izgradnjo knjižničnih zbirk.
- Vrednotenje knjižničnih zbirk.
- Vzdrževanje zbirke (izločanje in odpisovanje).

1. Hoffmann F.W., Wood R.J. (2005). Library collection development policies : academic, public, and special libraries. Lanham, Md. : Scarecrow Press.
2. Johnson P. (2004): Fundamentals of collection development & management. Chicago : American Library Association.
3. Disher W. (2007) Crash course in collection development. Westport (Connecticut) ; London : Libraries Unlimited.
4. Farace, D.J. Schöpfel, J. (eds) (2010). Grey literature in library and information studies. Berlin ; New York : De Gruyter Saur.
5. Rampih S. (2010). Nabavna politika v splošnih knjižnicah. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.