Osnove komunikacije

Osnove komunikacije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fras Popović Sabina

Socialno-komunikacijski kontekst
• Značilnosti komunikacije v knjižničnem in informacijskem okolju.
• Komunikacija z različnimi skupinami uporabnikov.
• Bibliotekarjeve veščine in strategije komunikacije z uporabniki.
• Bibliotekarjeve veščine in strategije komunikacije s strokovnimi kolegi.
• Komunikacija v večkulturnem okolju.
• Komunikacija v spletnem okolju.
Značilnosti uporabnika kot dejavnik pri posredovanju knjižničnega gradiva in informacij
• Vloga razvojnih značilnosti posameznika v knjižničnem in informacijskem okolju (predšolski otrok, šolski otrok, mladostnik, odrasli, starostnik).
• Vloga osebnostnih lastnosti posameznika v procesu zadovoljevanja informacijskih potreb.
• Značilnosti uporabnikov s posebnimi potrebami (npr. osebe z avtizmom, demenco ali motnjami branja in pisanja).

Adekunle, R. (2021). Cross-cultural Communication: definition, strategies and examples. Independently Published.
Graham, M. & Dutton, W.H. (eds.) (2014). Society and Internet: How Networks of Information and Communication are changing our lives. Oxford University Press.
Kehoe, D. (2011). Effective Communication Skills. The Great Courses.
Novljan, S. (2018). Knjižničar informator, empatični. Knjižnica, 62(1/2), 9–36. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6844/6434
Ule, M. (2009). Psihologija komuniciranja in medsebojnih odnosov. Založba FDV.