Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Zaključne naloge Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Zaključne naloge

Splošna navodila FF

Oddelčna navodila za prijavo, oddajo in zagovor

Oddelek bo prošnje za nadaljevanje oz. dokončanje študija, oddane po 1.10.2017, reševal z upoštevanjem veljavnih drugostopenjskih študijskih programov.

Študenti starih (prejšnjih) programov (Bibliotekarstvo, Informacijska znanost z bibliotekarstvom, Založniški študiji), ki jim bo manjkala le še mag. naloga (30 KT), bodo za dokončanje morali poleg mag. naloge (24 KT) opraviti še obveznosti v obsegu 6 KT (izbirni predmet).
Sklep Oddelka z dne 8.9.2017

Staff