Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Zaključne naloge in seminarji

Zaključne naloge in seminarji

Splošna navodila FF
Oddelčna navodila za prijavo in oddajo diplomskega seminarja
Oddelčna navodila za prijavo, oddajo in zagovor magistrskega dela
Tehnična navodila
Kontrolni seznam

Natančnejši postopki in časovnice za magistrske naloge so v začetku vsakega študijskega leta objavljeni v e-učilnici Magisteriji BINK.

Natančnejši postopki in časovnice za seminarje pri Praktikumu s seminarjem so v začetku vsakega študijskega leta objavljeni e-učilnici Praktikum s seminarjem.

Sklepi oddelka: 

Oddelek bo prošnje za nadaljevanje oz. dokončanje študija, oddane po 1.10.2017, reševal z upoštevanjem veljavnih drugostopenjskih študijskih programov. 

Študenti starih (prejšnjih) programov (Bibliotekarstvo, Informacijska znanost z bibliotekarstvom, Založniški študiji), ki jim bo manjkala le še magistrska naloga (30 KT), bodo za dokončanje morali poleg magistrske naloge (24 KT) opraviti še obveznosti v obsegu 6 KT (izbirni predmet).
Sklep Oddelka z dne 8.9.2017

Sodelavke in sodelavci oddelka