Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

O Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

O oddelku

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (BINK) usposablja za delo v vseh tipih organizacij, ki se ukvarjajo s produkcijo, zbiranjem, urejanjem, hrambo in posredovanjem zapisanega znanja v vseh oblikah. Študij je namenjen tudi tistim, ki jih zanima raziskovanje knjige kot medija ter raziskovalni vidiki organizacije znanja. Diplomanti se lahko zaposlijo v knjižnicah, informacijskih centrih, založbah, pa tudi drugih okoljih, kjer je potrebno znanje s področja organizacije informacij.

V študijskem letu 2005/6 smo začeli izvajati bolonjski prvostopenjski enopredmetni študijski program Bibliotekarstvo in informatika, v študijskem letu 2009/10 pa smo dodali še magistrske bolonjske programe: Bibliotekarstvo, Informacijska znanost z bibliotekarstvom in Založniški študiji. Te tri programe je v študijskem letu 2016/17 nadomestil en združeni drugostopenjski program Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji. V študijskem letu 2018/19 vabimo tudi k vpisu na bolonjski prvostopenjski dvopredmetni študijski program Bibliotekarstvo in Informatika.

Staff