Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

O Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Strokovno in znanstveno področje bibliotekarstva, informacijskih in založniških študij se ukvarja s proučevanjem vseh vidikov informacij od nastanka do uporabe ter z načrtovanjem procesov in storitev za učinkovit dostop do informacij.

O oddelku

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je edini oddelek na slovenskih univerzah, ki izobražuje bibliotekarje, informatike in založnike. Z izobraževanjem je tesno povezana tudi raziskovalna dejavnost. Raziskovanje ni le dopolnitev pedagoškega dela, ampak je predpogoj zanj. Z aktivno raziskovalno dejavnostjo ter prenosom znanstvenih spoznanj v študijski proces se trudimo zagotavljati kakovost študija, ga razvijati in aktualizirati.

Študij poteka na treh bolonjskih stopnjah:

  • Prva stopnja (dodiplomski študij): študijski program Bibliotekarstvo in informatika (enopredmetna in dvopredmetna smer).
  • Druga stopnja (magistrski študij): študijski program Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji (enopredmetna smer, dvopredmetna nepedagoška smer Bibliotekarstvo in informacijski študiji, dvopredmetna pedagoška smer Bibliotekarstvo in informacijski študiji).
  • Tretja stopnja (doktorski študij): v okviru interdisciplinarnega študijskega programa Humanistika in družboslovje se izvaja doktorski študij na področju Informacijske vede.

Poleg tega Oddelek izvaja tudi izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit in za šolske knjižničarje in knjižničarke: Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (ŠPIK).

Staff