Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

O Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Strokovno in znanstveno področje bibliotekarstva, informacijskih in založniških študij se ukvarja s proučevanjem vseh vidikov informacij od nastanka do uporabe ter z načrtovanjem procesov in storitev za učinkovit dostop do informacij.

O oddelku

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je edini oddelek na slovenskih univerzah, ki izobražuje bibliotekarje, informatike in založnike. Z izobraževanjem je tesno povezana tudi raziskovalna dejavnost. Raziskovanje ni le dopolnitev pedagoškega dela, ampak je predpogoj zanj. Z aktivno raziskovalno dejavnostjo ter prenosom znanstvenih spoznanj v študijski proces se trudimo zagotavljati kakovost študija, ga razvijati in aktualizirati.

Študij poteka na treh bolonjskih stopnjah:

Poleg tega Oddelek izvaja tudi izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit in za šolske knjižničarje in knjižničarke: Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (ŠPIK).

Staff