Contact

01/241- 1441
katarina.svab@ff.uni-lj.si

Office hours

Zimski semester 2020/21: četrtek od 11.30 do 13.30 ureKabinet 533/b

Department of Library and Information Science and Book Studies

doc. dr. Katarina Švab

1.01 Izvirni znanstveni članek

ŠVAB, Katarina. The opinion of public and academic librarians on the necessary changes in the library catalogue = Mnenja splošnih in visokošolskih knjižničarjev o potrebnih spremembah knjižničnega kataloga. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. okt. 2018, 62, [št.] 3, str. 31-50, ilustr. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7139/6660. [COBISS.SI-ID 68552802]

PISANSKI, Jan, ŠVAB, Katarina. The curious case of travel-related events in public libraries. Libellarium. 2018, vol. 1, no. 1, ilustr. ISSN 1846-9213. http://www.libellarium.org/index.php/libellarium/article/view/314. [COBISS.SI-ID 69849442]

PAUMAN BUDANOVIĆ, Mihela, ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. The gap between users and cataloguers : perception of importance of bibliographic data for required reading and leisure reading. Libellarium. 2018, vol. 1, no. 1, ilustr. ISSN 1846-9213. http://www.libellarium.org/index.php/libellarium/article/view/322/448. [COBISS.SI-ID 69849698]

ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. Izbira leposlovja - še vedno izziv za knjižnice? : kriteriji, ki so pomembni za uporabnike = Selection of fiction - still a challenge for libraries? : important criteria for users. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. okt. 2016, 60, [št.] 2/3, str. 127-149, ilustr. ISSN 0023-2424. http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/article/view/596. [COBISS.SI-ID 288043776]

ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. The value of a library catalog for selecting children?s picture books. Cataloging & classification quarterly. 2015, vol. 53, iss. 7, str. 717-737, ilustr. ISSN 0163-9374. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01639374.2015.1044059. [COBISS.SI-ID 58544482], 

ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. Izbiranje leposlovja v knjižničnem katalogu in v knjižnici = Fiction selection in the library catalogue and in the library. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. jul. 2015, 59, [št.] 1/2, str. 53-72, ilustr. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6121. [COBISS.SI-ID 280783616]

MERČUN, Tanja, ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja, HAREJ, Viktor. Creating better library information systems: the road to FRBR-land. V: WILSON, Thomas D. (ur.). Proceedings of the Eighth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Copenhagen, Denmark, 19-22 August, 2013. Copenhagen: Univerity of Copenhagen, Royal School of Library and Information Science, 2013. Information research, vol. 18, no. 3. ISSN 1368-1613. http://informationr.net/ir/18-3/colis/paperC07.html#.UkA1iX-t_xU. [COBISS.SI-ID 52757346], 
 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

PETEK, Marija, POLIČNIK-ČERMELJ, Tereza, ŠAUPERL, Alenka (avtor, urednik, prevajalec), ŠVAB, Katarina. Organizacija knjižničnih zbirk. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 302 str., ilustr. Bibliothecaria, 17. ISBN 978-961-06-0248-4. [COBISS.SI-ID 301846784]

 

Celotna ibliografija: http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=katarina%20%C5%A1vab

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon