Kontakt

+386 1 2411 196
bojan.balkovec@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Sreda, 10.30 - 11.30.
Od 10. junija do 30. septembra se za govorilne ure vnaprej dogovorite po e-pošti, ali pa v e-učilnici.

Kabinet

110

Oddelek za zgodovino

izr. prof. dr. Bojan Balkovec

Izobrazba

 • 1998: doktor znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

 • 1990: magister zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

 • 1987: profesor zgodovine in diplomirani sociolog (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Akademska in poklicna kariera

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2020–: izredni profesor

 • 2000–2020: docent za občo in slovensko sodobno zgodovino 

 • 1989–2000: asistent

 • 1987–1989: stažist raziskovalec

Daljša gostovanja na tujih univerzah

 • 2019: Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta

 • 2017: Univerza v Skopju, Filozofska fakulteta

 • 2017: Univerza v Beogradu, Filozofska fakulteta

 • 2016: Univerza v Beogradu, Filozofska fakulteta

 • 2014: Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta

 • 2010: Aleksanteri Institute Helsinki

 • 2009: Univerza v Skopju, Filozofska fakulteta

 • 2007: Šlezijska univerza v Opavi

Raziskovalno in strokovno delo

 • 2021-: član ARSS raziskovalnega projekta Rapalska meja: četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine ter spomina

 • 2021-: namestnik vodje Središča za javno zgodovino na Oddelku za zgodovino FF UL

 • 2017–2021: član ARRS raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva  

 • 1999–: član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

 • 1999–2001: član raziskovalnega projekta Slovenci od začetka slovenskega narodnega preporoda do samostojne države

 • 1995–1998: član raziskovalnega projekta Slovenci in Evropa

 • 2001–: član uredniškega odbora revije Zgodovinski časopis

 • 1999–2003: član uredniškega odbora revije Zgodovina v šoli

 • Recenzent učbenikov in prispevkov v znanstvenih revijah (Prispevki za novejšo zgodovino, Historijski zbornik)

 • 1992–2003, 2006–: član strokovnega sveta Muzeja Novejše zgodovine Slovenije

 • 2001–2006: član izvršnega odbora Eustory

 • 2001–2005: predsednik predmetne komisije za zgodovino za Nacionalno preverjanje v devetletni osnovni šoli

 • 2003–2007: član Komisije za učbenike pri Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje

 • Član Fakultetnega sveta, Akademskega zbora, predstojnik Oddelka za zgodovino

Raziskovalna področja

Sodobna slovenska zgodovina, zgodovina parlamentarizma, lokalna zgodovina.

Balkovec Bojan, Hriberšek Balkovec Elizabeta (urednika in pisca opomb in spremnega besedila), 2023. Kronika župnije Preloka. Ljubljana, Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij - Retrospektive

Balkovec, Bojan (ur.), 2021. En krompir, tri države: okupacijske meje na Dolenjskem 1941–1945. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/book/269 

Balkovec, Bojan, Božidar Flajšman, 2020. Vinceremo, videt čemo : okupacijske meje v Beli krajini 1941-1945 Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/195

Balkovec, Bojan, 2017. "Svi na noge, svi van, da pobjeda bude što sjajnija": izborna teorija i praksa u međuratnoj Jugoslaviji. Zagreb: Srednja Europa

Balkovec, Bojan, 2017. »O izborima u prvih dvadeset godina samostalne Slovenije«. Historijski zbornik God. 70, br. 1: 159–200. https://hrcak.srce.hr/file/284701

Balkovec, Bojan, 2017. »Delavec in delavka se starata«. V Starost - izzivi historičnega raziskovanja, 143–159. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Balkovec, Bojan, Šubic, Ivana, 2015. Die Einzelheiten und Unterschiede zwischen den Wahlen in Slowenien und Kroatien in den Jahren 1920-1927. Review of Croatian history = Revue für kroatische Geschichte = Revue d'histoire croate. Vol. 11, no. 1: 47–81. https://hrcak.srce.hr/file/220883

Celotna bibliografija

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu