Seminarske vaje iz novejše zgodovine

Seminarske vaje iz novejše zgodovine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Balkovec Bojan

Študentje se s seminarskim delom uvajajo v iskanje literature in zgodovinskih virov ter pri uporabljanju različnih pripomočkov. Seznanijo se z delom z vodniki po arhivih bibliografskimi priročniki, z delom s statističnimi viri, z delom s spominsko literaturo, pisanjem poročil o historični literaturi, z delom z različnimi vrstami atlasov, z delom z različnimi vrstami arhivskega gradiva. Naučijo se izdelovati znanstveni aparat. Obiščejo arhive in muzeje.

U. Eco, Kako napišemo diplomsko nalogo, Ljubljana 2003.
Grafenauer, Struktura in tehnika zgodovinske vede, Ljubljana 1980.
R. Stergar, "O opombah in citiranju – kratki kurz za vsakdanjo rabo", Klio: Glasilo društva študentov zgodovine Slo-ISHA 3, št. 1 (2001), 25-31.