Zgodovina Vzhodne Azije

Zgodovina Vzhodne Azije

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

Vsebina

a) Posebnosti kitajske percepcije časa in kitajskega zgodovinopisja ter metodološka vprašanja pri obravnavi zgodovine Japonske. Teorija zakonitosti kitajske zgodovine (pojem kulture in civilizacije, pojem razvoja in napredka).
b) Ta metodološki pristop vključuje tudi prvine tradicionalnih vzorcev kitajskega in japonskega zgodovinopisja in se izogiba izključnemu vrednotenju kvantitativnih oziroma materialnih kriterijev (povezava z novejšo antropologijo, upoštevanje posebnosti notranje integritete obravnavanih kulturno-civilizacijskih območij, itd).
c) Pregled najpomembnejših zgodovinskih razdobij in njihov pomen v kontekstu zgodovinskega razvoja človeštva.