22. 04. 2024 | 11:30, 1A-Rim.
Oddelek za psihologijo

Soočanje staršev z razvojnimi spremembami pri mladostnikih z motnjo avtističnega spektra

Irma Cukjati, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Matija Svetina

24. 04. 2024 | 14:30, Kabinet 129
Oddelek za psihologijo

Validacija Vprašalnika o razpoloženjskih simptomih in anksioznosti (MASQ)

Tjaša Furlan, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Jurij Bon, izr. prof. dr. Gregor Sočan

09. 05. 2024 | 14:00, Modra soba
Oddelek za psihologijo

Povezanost med osebnostnimi značilnostmi, samospoštovanjem in nevarnostjo izgorelosti pri zaposlenih na področju marketinga

Urška Stanec, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Darja Kobal Grum