Uvod v tehnike raziskovalnega dela

Uvod v tehnike raziskovalnega dela

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavalir Monika, prof. dr. Komar Smiljana

Vsebina

Tehnike strokovnega pisanja:
Študenti se seznanijo z zakonitostmi izdelave strokovnih pisnih besedil v angleščini. Predmet zajema naslednje teme: raziskovalne tehnike in znanstveni viri, branje znanstvenih besedil, citatni slogi, oblikovanje teze oziroma raziskovalnega vprašanja s hipotezami, tehnike argumentacije, zgradba znanstvenih besedil.
Tehnike javnega nastopanja:
Študenti se seznanijo z osnovnimi značilnostmi govora in razlikami med govorom in pisanjem. Posebna pozornost je namenjena različnim načinom in možnostmi priprave javne predstavitve strokovnega dela.
Seznanijo se s tehniko javnega govora. Spoznajo osnovne retorične spretnosti in načine argumentiranja v govornem diskurzu.