Uvod v študij italijanske književnosti

Uvod v študij italijanske književnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Predmet uvaja študenta v študij italijanske književnosti. Deli se na dva sklopa.
- Literarno-teoretski in aplikativni sklop uvaja in pojasnjuje temeljne literarnoteoretske pojme, povezane s specifičnostmi književnega besedila ter odnosi med književnimi besedili. Študenta uvaja v delo s književnimi besedili prek analize in interpretacije italijanskih proznih književnih besedil.