Uvod v socialno psihologijo

Uvod v socialno psihologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. ddr. Rus Velko, prof. dr. Miheljak Vladimir

Predmet in metoda sodobne socialne psihologije. Predmet in metoda glede na druge psihološke smeri in področja. Zgodovina socialne psihologije in primerjava z nekaterimi drugimi vidiki zgodovine psihologije. Socialna psihologija v Sloveniji. Posebnosti metodološkega pristopa v socialni psihologiji. Odnos do drugih psiholoških in nepsiholoških disciplin. Socialna psihologija kot teoretična, empirično–raziskovalna, aplikativna, medkulturna in antropološka. Različne teoretične smeri, pristopi, konstrukti, različni metodološki pristopi v sodobni socialni psihologiji. Kratek tematski pregled, kratek pregled aplikativnih področij, medkulturnih in antropoloških pristopov v socialni psihologiji. Aktualno stanje v socialni psihologiji. Socialna psihologija v relaciji do nekaterih drugih družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih strok ter do filozofije

Iz knjižnih del so izbrane samo določene strani, število strani je v celoti omejeno na zahtevani obseg.
Only particular pages are chosen from the book editions, they do not go across the demanded number of pages:

- Aronson, E., Wilson T. in Akert. R. (1999). Social psychology (3rd edition), Longman.
- Bečaj, J. (1997). Temelji socialnega vplivanja. Ljubljana: FF.
- Berjot, S. in Delelis, G. (2005). Psychologie sociale. Paris: Dunod.
- Jackson, J. M. (1988). Social psychology, past and present. New York: Lawrence Erlbaum.
- Kruglanski, A. in Higgins, T. (2003). Social psychology. Psychology Press.
- Miheljak, V. (2003). Spoznavni temelji psihologije. Ljubljana: FDV.
- Miheljak, V. (2012). Človek v socialnem in družbenem svetu. Ljubljana: FDV.
- Myers, D. G. (2002). Social psychology (7. izd.). McGraw Hill. (str. 557-438)
- Rus, V. S. (2011). Socialna, societalna in socio-psihologija/psiho-sociologija. Ljubljana: FF.
- Smith, E. R. & Mackie, D. N. (2000). Social psychology. Philadelphia: Psychology Press.
- Ule, M. (1994). Temelji socialne psihologije. Ljubljana: Alfa.
- Zimbardo, P. G. & Leippe (1991): The psychology of attitude change and social influence. New York: Mc Graw Hill.