Uvod v psiholingvistiko in nevrolingvistiko

Uvod v psiholingvistiko in nevrolingvistiko

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Manouilidou Christina

Vsebina

- Psiholingvistika: zgodovina, raziskovalna vprašanja, cilji, metode
- Vrste procesiranja jezika
- Percepcija govora
- Razumevanje povedi
- Mentalni slovar
- Morfološka dekompozicija
- Jezik in misel
- Uvod v nevrolingvistiko
- Metode in tehnike v nevrolingvistiki
- Jezik pri afaziji
- Jezik pri zdravem staranju ter pri demenci
- Branje in disleksija
- Pregled psiholingvističnih in nevrolingvističnih raziskav na rojenih govorcih slovenščine