Usvajanje jezika

Usvajanje jezika

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Manouilidou Christina

Vsebina

1. Osnovni pojmi (fenomen usvajanja jezika, slovnični pojmi in omejitve, kritična starost)
2. Metodološka izhodišča
3. Usvajanje fonologije
4. Usvajanje besedišča
5. Usvajanje morfologije
6. Usvajanje skladnje
7. Razlika med usvajanjem jezika ter usvajanjem ostalih kognitivnih zmožnosti
8. Motnje v jezikovnem razvoju
9. Pregled raziskav s področja usvajanja slovenščine