Urbana in transnacionalna antropologija

Urbana in transnacionalna antropologija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Repič Jaka

Predmet je nadgradnja temeljnega predmeta urbane antropologije s prve stopnje študija, razširjeno s pregledom raziskav, razprav in dognanj in na področjih antropologije globalizacije, transnacionalnih povezav in mobilnosti. Preplet in soodvisnost sodobnih globalnih, transnacionalnih in urbanih procesov in njihovega vpliva na lokalne družbene pojave obravnavamo skozi naslednja poglavja:

1. Uvodno poglavje: pregled konceptov in terminologije
2. Globalizacija (klasične in sodobne teorije, primeri in razprave)
3. Transnacionalnost (temeljne teorije, avtorji, pristopi, metodološki pristopi pri raziskovanju)
4. Migracije in mobilnost (koncepti, politike
5. Diaspore in povratne oblike mobilnosti
6. 'Etnična' mesta, multikulturalizem, socialna neenakost
7. Sodobni urbanizem v globalni perspektivi (globalna in svetovna mesta, gentrifikacija)
8. Globalizacija, ekonomija in okolje (energija, mobilnost, potrošništvo).

1. Appadurai, Arjun, 1996, Modernity at Large. Minneapolis: University of Minnesota Press. [COBISS.SI-ID - 512160384]
2. Cağlar, Ayşe in Nina Glick Schiller. 2018. Migrants and City-Making. Dispossession, Displacement, and Urban Regeneration. Durham in London: Duke University Press. [COBISS.SI-ID - 68950626]
3. Castles, Stephen, in Mark J. Miller. 2003. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. 3. izdaja. Hampshire in New York: Palgrave MacMillan. [COBISS.SI-ID - 22266978]
4. Erdentug, Aygen in Freek Colombijn, ur., 2002, Urban Ethnic Encounters: The Spatial Consequences. London: Routledge. [COBISS.SI-ID - 28952674]
5. Eriksen, Thomas Hylland. 2014. Globalization: The Key Concepts. London idr.: Bloomsbury. [COBISS.SI-ID - 27045165]
6. Eriksen, Thomas Hylland. 2016. Overheating: An Anthropology of Accelerated Change. London: Pluto. [COBISS.SI-ID - 66959875]
7. Hannerz, Ulf, 1996, Transnational Connections: Culture, People, Places. London: Routledge. [COBISS.SI-ID - 16901981]
8. Kearney, Michael, 1995, ‘The local and the global: The anthropology of globalization and transnationalism.’ Annual Review of Anthropology 24: 547-565. [COBISS.SI-ID - 42620929] https://www.jstor.org/stable/2155949
9. Massey, Doreen, 2010, World city, Cambridge and Malden: Polity Press. [COBISS.SI-ID - 44797538]
10. Sassen, Saskia, 1991, The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton, NJ: Princeton University Press. [COBISS.SI-ID 216173]
11. Sheller, Mimi in John Urry, 2006, 'The New Mobilities Paradigm.' Environment and Planning 38: 207-226. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1068/a37268
12. Smart, Alan, in Josephine Smart, 2003, 'Urbanization and the Global Perspective.' Annual Review of Anthropology 32: 263-285. [COBISS.SI-ID - 42620929]; https://www.jstor.org/stable/25064830
13. Smith, Michael Peter, 2001, Transnational Urbanism: Locating Globalization. Malden in Oxford: Blackwell. [COBISS.SI-ID 49551970]