Upravljanje jezikovnih virov

Upravljanje jezikovnih virov

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vintar Špela

1. Jezikovni viri: pregled in tipologija
2. Gradnja jezikovnih virov: vzorčenje, reprezentativnost, uravnoteženost
3. Internet kot jezikovni vir
4. Označevanje jezikovnih virov
6. Kvantitativne obdelave jezikovnih podatkov: metode in orodja
7. Corpus Query Language (CQL), regularni izrazi
8. Luščenje in analiza podatkov
9. Preverjanje jezikoslovnih hipotez
10. Upravljanje jezikovnih virov:
- trajnost
- pravni in etični vidiki

Meunier, Fanny, et al., eds. A Taste for corpora: In honour of Sylviane Granger. Vol. 45. John Benjamins Publishing, 2011. COBISS.SI-ID - 47871586
McEnery, Tony, Richard Xiao, and Yukio Tono. Corpus-based language studies: An advanced resource book. Taylor & Francis, 2006. COBISS.SI-ID - 87741443
Kennedy, Graeme. An introduction to corpus linguistics. Routledge, 1998. COBISS.SI-ID - 7575906
Singh, J. Natural language processing in the real world: text processing, analytics, and classification. Routledge, 2023
Eisenstein, Jakob. Introduction to Natural Language Processing. MIT Press, 2019. COBISS.SI-ID - 33138215