Turizem in trajnostni razvoj

Turizem in trajnostni razvoj

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, doc. dr. Cigale Dejan

Vsebina

? koncept trajnostnega turizma,
? razvoj turizma v kontekstu trajnostnega razvoja,
? alternativne oblike turizma (ekoturizem, prostovoljski turizem, skupnostni turizem …),
? s turizmom in rekreacijo pogojena navzkrižja,
? pristopi k trajnostnemu načrtovanju in upravljanju turizma in rekreacije,
? kazalniki trajnostnega turističnega razvoja,
? okoljske oznake in oznake trajnostnega turizma,
? turistična politika na različnih prostorskih ravneh.