Testna teorija

Testna teorija

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Sočan Gregor, prof. dr. Bucik Valentin

Vsebina

Uvod v testno teorijo: načelo multiplih indikatorjev, obtežene vsote in pojem lestvice, koraki sestavljanja kompozitnih merskih instrumentov.
Optimizacija natančnosti merjenja: analiza postavk, pravi dosežek, napaka merjenja in zanesljivost, ocenjevanje zanesljivosti merjenja,
uvod v teorijo posplošljivosti, uporaba koeficientov zanesljivosti.
Optimizacija veljavnosti merjenja: pojem in vrste veljavnosti,
pristopi h konstruktni validaciji, uporaba multivariatnih metod pri ugotavljanju zanesljivosti in veljavnosti.
Posebna praktična vprašanja: različne oblike testnih nalog, alternativne metode točkovanja, pristranskost testa, testni profili, ipsativno ocenjevanje in druge posebne metode, pretvorbe merskih lestvic.
Alternative klasični testni teoriji: kritika klasične testne teorije,
uvod v teorijo odgovora na postavko, enoparametrski, dvoparametrski ter triparametrski modeli, izenačevanje testnih rezultatov, adaptivno testiranje.