Stara indijščina II/1

Stara indijščina II/1

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka

Vsebina

V okviru predavanj: pregled glagolskega sistema vedske v odnosu do klasične stare indijščine, izvor posameznih osebil, njihova umestitev v sistem in kontekst indoevropskega prajezika. Glagolsko oblikoslovje prezentovega sistema ob stalni konfrontaciji z drugimi glavnimi arhaičnimi indoevropskimi jeziki.

V okviru vaj: študenti uporabljajo in s tem utrjujejo znanja, pridobljena pri predavanjih iz opisne in historične slovnice stare indijščine od starejšega vedskega obdobja do klasičnega sanskrta. Preko vodenega in hkrati čedalje bolj samostojnega branja neprilagojenih izvirnih proznih besedil si gradijo besedišče in razumevanje težjih skladenjskih prvin.