Ruska književnost - obdobje postmoderne in sodobne kulturne situacije

Ruska književnost - obdobje postmoderne in sodobne kulturne situacije

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javornik Miha

Vsebina

Težišče predmeta je v spoznavanju specifike ruske kulture v času po »perestrojki«, ki je dala zalet ruski inačici postmodernizma. V odkrivanju njegovih zakonitosti ob primerjavi z zahodnoevropskim in ameriškim postmodernizmom prihaja do poglobljenega razumevanja razvojnih zakonitosti v kulturi današnje Rusije. Pluralizem kulturnih pojavov v postsovjetskem času nazorno namreč razkriva navezanost ruske kulture na tradicijo, ki navkljub večkratnim deklarativnim revolucionarnim izjavam ni nikoli izgubila stika s kulturno-zgodovinskimi značilnostmi v razvoju Rusije. Analiza konkretnih del te zakonitosti podrobneje osvetli.