Praktikum s seminarjem

Praktikum s seminarjem

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:10

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fras Popović Sabina, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Študent/ka si izbere temo diplomskega seminarja in ustanovo ali organizacijo, v kateri bi želel opravljati prakso. Koordinator prakse ter študijski mentor v okviru seminarja študenta pripravita na izvajanje prakse in izdelavo diplomskega seminarja. Zagovor diplomskega seminarja poteka v okviru seminarja pred kolegi študenti.