Osnovne prevajalske kompetence I: Računalniško podprto prevajanje

Osnovne prevajalske kompetence I: Računalniško podprto prevajanje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Vogrinc Javoršek Urška, prof. dr. Vintar Špela

Predmet podaja pregled jezikovnih in računalniških tehnologij za prevajalce. Osrednji cilj je ozaveščanje o vlogi računalniških orodij pri sodobnem prevajalskem delu, v okviru tega pa študentje skozi praktične vaje v računalniški učilnici spoznajo glavne tehnologije, orodja in postopke za računalniško podprto prevajalsko delo. Teme vključujejo:
• Pregled prevajalskih tehnologij
• Prevajalska namizja (SDL TRADOS Studio, memoQ)
• Programi za urejanje terminoloških baz (SDL TRADOS MultiTerm)
• Prevajalska orodja v oblaku (MateCat, Memsource)
• Vodenje prevajalskih projektov in obračunavanje prevodov
• Zagotavljanje kakovosti
• Lokalizacijsko prevajanje
• Strojno prevajanje: teoretične osnove, pregled obstoječih tehnologij (statistično strojno prevajanje, nevronsko strojno prevajanje)
• Popravljanje strojnih prevodov
• Druga orodja (pretvorba formatov, avdiovizuelno prevajanje itd.)

Vintar, Špela (2016) Prevajalske tehnologije. Ljubljana: Znanstvena založba FF. COBISS.SI-ID - 287774464