Organizacija informacij

Organizacija informacij

Stopnja: 2

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pauman Budanović Mihela, prof. dr. Šauperl Alenka, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Analiza in izboljševanje delovnih procesov v knjižnici
- sistemska analiza kot osnova za gradnjo podatkovnih zbirk
Analiza in razvijanje knjižničnih zbirk in knjižničnih katalogov
- analiza knjižnične zbirke in knjižničnega kataloga
- zasnova knjižničnega kataloga na podlagi lastnosti dokumentov v knjižnični zbirki
- zasnova knjižničnega kataloga na podlagi potreb njegovih uporabnikov (knjižničarjev in drugih)
Informacijske zbirke, ki niso vezane na knjižnično gradivo:
- zbirke arhivov, muzejev in podobnih ustanov
- bibliografske podatkovne zbirke in druge zbirke za iskanje literature kot primer informacijske zbirke
Analiza dokumentov in razvijanje ustreznih dokumentacij
- lastnosti dokumentov kot osnova za razvijanje dokumentacije
- potrebe uporabnikov kot osnova za razvijanje dokumentacije
Vzdrževanje dokumentacij (informacijskih zbirk) in zagotavljanje dostopnosti
- uredništvo
- zagotavljanje dostopnosti ob menjavi informacijske tehnologije
- zagotavljanje dostopnosti ob naraščanju zbirke